Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Działalność gospodarcza / Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Nowe zasady gospodarki odpadami
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion
Złota @ 2011
20 sierpnia 2017
niedziela
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gminny portal mapowy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ePUAP
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Wrota Podkarpackie
Powiat Kolbuszowski
Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Mikroporady.pl - Informacje dla przedsiębiorców
Baza Dobrych Praktyk - Gmina Majdan Królewski
WKU Mielec

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 
 1. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 2. Należy wypełnić wniosek.
 3. Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie. W przypadku ustanowienia pełnomocnika trzeba dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
 4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim, ul. Rynek 1A.
  Wniosek oraz załączane dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
  W celu złożenia wniosku poprzez ESP konieczne jest posiadanie:
  -bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  -bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Następnie należy wpłacić na wskazane konto opłatę za zezwolenie na alkohol. Z dowodem wpłaty trzeba zgłosić się do Urzędu Gminy po odbiór zezwolenia. Zezwolenie zostanie wydane na okres nie dłuższy niż 2 dni.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych.
 2. Szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Majdan Królewski Nr 14 9180 1018 2004 3009 0220 0071 (Bank Spółdzielczy Kolbuszowa Oddział Majdan Królewski).

Opłata skarbowa:
17 zł - za pełnomocnictwo.
5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać: na rachunek Urzędu Gminy Majdan Królewski Nr 14 9180 1018 2004 3009 0220 0071 (Bank Spółdzielczy Kolbuszowa Oddział Majdan Królewski).

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Gminy Majdan Królewski, ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski  pok. 201.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wójt Gminy Majdan Królewski

 

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca

 

Tryb odwoławczy:

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Wójta Gminy Majdan Królewski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi:

 • Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.
 • Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku.
 • W przypadku utraty przez przedsiębiorcę fizycznego egzemplarza zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, można wystąpić o wydanie uwierzytelnionej kopii tego zezwolenia.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487)
 3. Uchwała Nr XX/154/04 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 4. Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 22 października 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Majdan Królewski (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 2298).
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 893).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

Załączniki do pobrania

 1. wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Urząd Gminy
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Baza firm
Mapa dojazdu
Galeria zdjęć
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim
Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim - strona internetowa
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
KRUS Tarnobrzeg
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko
Swiss Contribution
roefs
OSP Majdan Królewski
Portal Organizacji Pozarządowych
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74, fax: 15 847 18 90, email: sekretariat@majdankrolewski.pl
NIP: 814-15-87-980, Regon: 830409695
©Urząd Gminy Majdan Królewski
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI