Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Działalność gospodarcza / Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej
Nowe zasady gospodarki odpadami
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion
Złota @ 2011
20 sierpnia 2017
niedziela
232 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bernarda, Sabiny, Samuela
Gminny portal mapowy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
ePUAP
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej
Wrota Podkarpackie
Powiat Kolbuszowski
Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Mikroporady.pl - Informacje dla przedsiębiorców
Baza Dobrych Praktyk - Gmina Majdan Królewski
WKU Mielec

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), złóż wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składasz na formularzu CEIDG-1.

Wniosek możesz złożyć drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym).

Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG elektronicznie to musisz go podpisać bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektroniczny

Działalność gospodarczą możesz podjąc najwcześniej w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • Urzędach miast i gmin
  • Ministerstwo Rozwoju

Wniosek możesz złożyć bezpośrednio do CEIDG drogą elektroniczną – w takim przypadku właściwą instytucją jest Ministerstwo Rozwoju.

Możesz także złożyć wniosek za pośrednictwem dowolnego urzędu miasta lub gminy, który wprowadzi go w twoim imieniu do systemu CEIDG.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wpis do CEIDG

  • Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejsze dla ciebie będzie przygotowanie i podpisanie wniosku online. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go elektronicznie bankowością internetową, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku, przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią ci uzupełnianie kolejnych rubryk.

Do wniosku o wpis do CEIDG składanego elektronicznie i podpisywanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R.

  • Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Możesz także wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz (zapiszesz) kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie.

  • Załóż firmę przez telefon

Jeśli chcesz zarejestrować firmę, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.

  • Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w sposób tradycyjny - osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie miasta lub gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ważne! Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

  • Wysłanie listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Aby uzyskać wpis do CEIDG złóż oświadczenie o braku orzeczonych wobec ciebie zakazów dotyczących: prowadzenia działalności gospodarczej; wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie podlega wpisowi do CEIDG; prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi. Oświadczenie jest elementem wniosku o wpis.

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG poinformuje cię niezwłocznie o niepoprawności tego wniosku.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. Zostaniesz wpisany do CEIDG

Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.

Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG!

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! Ostrożnie podchodź do pojawiających się ofert płatnego wpisu – są to oferty komercyjne.

CEIDG w ramach idei "jednego okienka" prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej formie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Aby pobrać zaświadczenie o wpisie odszukaj swój wpis w bazie przedsiębiorców i wybierz opcję Drukuj / Pobierz PDF.

Termin

Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

Co przygotować na start

  1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Warto wiedzieć

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS (jako ubezpieczony). Więcej informacji na ten temat.

Od 20 maja 2017 r. podczas przekazywania wniosku CEIDG-1 możesz jednocześnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmienić dane albo wyrejetrować się z ubezpieczeń w ZUS. Możesz też zgłosic członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego albo wyrejetrować ich z tego ubezpieczenia. Wystarczy, że do wniosku dołączysz odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA).

Jeśli będziesz płacił VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT złóż we właściwym urzędzie skarbowym druk zgłoszeniowy VAT-R. Możesz go także dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.

Jeśli prowadzisz działalność reglamentowaną, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. Dowiedz się więcej na temat działalności regulowanej.

Twój wpis w CEIDG

Dane dotyczące Twojej firmy będą dostępne w Bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować. Każdy zainteresowany (np. urząd) znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze.

Spółka cywilna

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, dowiedz się więcej na temat dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją.

 

 

Załatwienie sprawy w Urzędzie Gminy w Majdanie Królewskim:

ul. Rynek 1A

36-110 Majdan Królewski

pok. 201, II piętro

tel.: (15) 847 10 74   wew. 51

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat założenia i prowadzenia działalności gospodarczej zachęcamy do odwiedzania stron internetowych:

1. www.biznes.gov.pl

2. www.ceidg.gov.pl

3. www.mikroporady.pl

Urząd Gminy
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Baza firm
Mapa dojazdu
Galeria zdjęć
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim
Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim - strona internetowa
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
KRUS Tarnobrzeg
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko
Swiss Contribution
roefs
OSP Majdan Królewski
Portal Organizacji Pozarządowych
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74, fax: 15 847 18 90, email: sekretariat@majdankrolewski.pl
NIP: 814-15-87-980, Regon: 830409695
©Urząd Gminy Majdan Królewski
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI